Συμεωνίδης Ιωάννης

Καθηγητής
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 996652
Ώρες συνεργασίας: 
Εκπαιδευτική άδεια
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ  812/14-8-2015 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: