Αναβολή του σεμιναριακού μαθήματος στην 'Σύνθεση Ποινικού Δικαίου'