Προφορικές εξετάσεις στο 'Δημοσιονομικό Δίκαιο'

Προφορικά στο Δημοσιονομικό Δίκαιο για Δευτέρα 5/2/2018

Ωρα 10.00πμ

Βιόπουλος Παναγιώτης

Ζιάνα Δέσποινα

Θεοτοκάτου Παρασκευή –Αντιγόνη

Καρανίκας Γεώργιος

Παπαγεωργιάδης Μανώλης

Παπαγεωργίου Γεώργιος

Συκούδη Ιωάννα

Χρυσού Αικατερίνη