Προφορικές εξετάσεις στο μάθημα 'Δημοσιονομικό Δίκαιο'

Προφορικά Δημοσιονομικού Δικαίου  για το Σάββατο 20/1/2018

Ωρα 9.45 π.μ 

Μπαλτά Κρίστυ

Αγγέλκου Ευαγγελία

Αθανασά Δήμητρα

Ασκητάς Γιώργος

Βοίλη Ευθυμία

Βούγιου Μαρία

Γαβρά Άρτεμις

Γαλανού Ειρήνη

Γατούδης Αθανάσιος

Γεωργιάδης Αναστάσιος

10.30 πμ

Γιωτοπούλου Ευαγγελία

Γκανιούδη Ευαγγελία

Γκρεμηλογιάννη Αγγελική

Δαλούκα Αναστασία

Δέλλιου Αθηνά

Ζάγκα Ευανθία

Ηλία Χριστιάνα

Θεοχάρη Παναγιώτα

Κανάκη Ζωή

Καπουρτούδη –Μαυρίδου Μαρία Μελισάνθη

Ωρα 15.00

Καρακώστα Ανθή

Λιασίδης Ερατοσθένης

Μουχταροπούλου Ειρήνη

Μπαρής Αντώνιος

Μπαρκώσης Μαρίτσα

Μπισμάτου Κωνσταντίνα

Ντούρου Ελένη

Πολύδωρα Μελπομένη

Ρίζου Στεφανία

Σαβοιδάκης Γεώργιος

Ωρα 16.00

Σερέφας Χρήστος

Σουλάκη Δέσποινα

Σοφιανοπούλου Μαρία

Στεφανόπουλος Μιχαήλ

Στουγκιώτη Ευσταθία

Τελιανίδου Τατιανή

Τζώτζος Ιωάννης

Τόλκου Μαρία

Τσιώμου Ιωάννα

Χριστοδούλου Βασιλική