Ανακοινώσεις

Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ "Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις" για το ακ. έτος 2017-2018.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά νόμιμα εκδοθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου και να παραδοθούν (να μην αποσταλούν συνεπώς) στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής ΑΠΘ από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:30 - 13:00.

Ανακοίνωση 13/09/17

Επισυνάπτονται οι λίστες με τους υποψηφίους για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ "Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις" για το ακ. έτος 2017-2018.

Ανακοινώνεται ότι η συνέντευξη αναφορικά με την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ "Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις" για το ακ. έτος 2017-2018, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα 312 της Νομικής Σχολής ΑΠΘ (τρίτος όροφος, πρόσβαση από τη δυτική είσοδο της Νομικής Σχολής). Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι να συμμετέχουν.

Ανακοίνωση 21/09/2017

Επισυνάπτεται ο πίνακας επιτυχόντων καθώς και ανακοίνωση για την εγγραφή στο ΔΠΜΣ.

Ανακοίνωση 27/09/2017

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Παρασκευή 6/10/2017 και ώρα 18:00 μ.μ. στο αμφιθέατρο Δ' του κτηρίου της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στην κεντρική Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.