Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.10.2017

 

Από 1/10/2015 τίθεται σε ισχύ το νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και ο νέος κανονισμός σπουδών που αφορά όλους τους φοιτητές με ημερομηνία πρώτης εγγραφής από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 και μετά και όσους παλαιότερους εντάχθηκαν με αίτησή τους στο νέο πρόγραμμα σπουδών.

Από 1/10/2017 τίθενται σε ισχύ βελτιώσεις στο παραπάνω πρόγραμμα σπουδών και στον κανονισμό σπουδών. (νέο βελτιωμένο πρόγραμμα σπουδών -Βελτιώσεις συνοπτικά)

Ειδικά για τους φοιτητές με ημερομηνία πρώτης εγγραφής από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 έως και το 2014-15 και για όσους παλαιότερους εντάχθηκαν με αίτησή τους στο νέο πρόγραμμα σπουδών ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις .