6ος Διαγωνισμός Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της ELSA (European Human Rights Moot Court Competition)

English translation unavailable for .