Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στην πρακτική άσκηση φοιτητών Νομικής ΑΠΘ

English translation unavailable for .