Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (16.4.-27.5.2018), ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (5.3.2018), ΕΡΕΥΝΑ & ΓΛΩΣΣΑ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

Προς τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

Κοινοποίηση:
- Γραφείο Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Φοιτητικών Θεμάτων
- AUTh News

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 (ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες
: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

Προς τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

Κοινοποίηση: AUTh News

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Σας αποστέλλουμε:  

α) Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο του Αστικού Δικαίου σε πτυχιούχους Νομικών Σχολών ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Πέτρου Αγγελετόπουλου

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α' & Β' ΚΥΚΛΟΥ (16.3.2018)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη

Κοινοποίηση:
- AUTh News
- Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας στην Αθήνα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 (27.4.2018)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες:
Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
Εmail: dps@auth.gr

Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

-Μηχανολόγων Μηχανικών
-Χημικών Μηχανικών
-Χημείας
-Γεωλογίας
-Οικονομικών Επιστημών
-Νομικής

Κοινοποίηση:
- AUTh News
- Ομιλος ΕΛΠΕ (Δ/νση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης)

Προκήρυξη Βραβείων ΙΜΔΑ 2018

Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένη την προκήρυξη των βραβείων-υποτροφιών του Ιδρύματός μας για το έτος 2018 και παρακαλούμε θερμά για την ενημέρωση των φοιτητών της σχολής σας.

Πρόσκληση χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 12960/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος  Κων/νου Κατσέα.

Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 12956/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση πρόσκλησης  χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου.

Χορήγηση τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 12961/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση χορήγησης τριών (3)  οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα.

Σελίδες