Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΟΥ ΑΠΘ, ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΟΥ ΑΠΘ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΟΥ ΑΠΘ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ NOMIKHΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΜΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Επισυνάπτεται ο οριστικός πίνακας των  εισακτέων στο ΠΜΣ της Νομικής Σχολής για το ακ. έτος 2017-2018.

Η ανακοίνωση για τις εγγραφές και τις δηλώσεις μαθημάτων του α' εξαμήνου του ΠΜΣ για το ακ. έτος 2017-2018 έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.law.auth.gr/el/pms-news/6987

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Επισυνάπτεται προσωρινός πίνακας των επιτυχόντων στις εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ της Νομικής Σχολής για το ακ. έτος 2017-2018.
 
Ο τελικός πίνακας εισαγομένων για όλες τις Κατευθύνσεις του ΠΜΣ θα ανακοινωθεί την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017, μετά από την έγκριση και επικύρωσή του από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής.
 

Ανακοίνωση πίνακα επιτυχόντων και έναρξης εγγραφής τους στο ΔΠΜΣ "Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις" για το ακ. έτος 2017-2018

Ανακοινοποίηση στο ορθό:Προκηρύξη Εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Ανακοινοποίηση στο ορθό:Προκηρύξη Εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Σελίδες