Ορφανουδάκης Σαράντης

Ομότιμος Καθηγητής
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 996462
Ώρες συνεργασίας: 
Λείπει με άδεια
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ  373/24-04-15 τ.Γ'