Γώγος Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 997170
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 325/15-3-2013 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: