Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος

Καθηγητής
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 996471
Ώρες συνεργασίας: 
Παρασκευή 9:00-10:00
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 73/6-5-96 τΝΠΔΔ

Βιογραφικό Σημείωμα: