Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου Σοφία

Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 
401
Τηλέφωνο: 
2310 996500
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 10.00-12.00 Τετάρτη 10.00-12.00
Τομέας: 
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΦΕΚ  1040/10-11-08 τΓ