Σταμάτης Κωνσταντίνος

Καθηγητής
Γραφείο: 
414
Τηλέφωνο: 
2310 996574
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 10.00-12.30 Τετάρτη 11.00-13.00
Τομέας: 
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΦΕΚ 27/6-3-97 τΝΠΔΔ

 

Βιογραφικό Σημείωμα: