Παπαδάτου Δάφνη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 
401
Τηλέφωνο: 
2310 996594
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 17:00-19:00 Πέμπτη 12:00-14:00
Τομέας: 
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΙΣΤΟΡΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ , ΦΕΚ  599/26-6-08 τΓ

 

 

Βιογραφικό Σημείωμα: