Κυριαζόπουλος Κυριάκος

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
401
Τηλέφωνο: 
2310 996570
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 19:00-21:00
Τομέας: 
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 195/9-8-00 τΝΠΔΔ