Χατζηκώστας Κωνσταντίνος

Λέκτορας
Γραφείο: 
411
Τηλέφωνο: 
2310 996491
Ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη 16:00-18:00
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 1496/23-12-2013 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: