Βαλτούδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
403
Τηλέφωνο: 
2310 996460
Ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη και Παρασκευή 11:00-12:00
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 532/29-7-2011 τΓ

 

Βιογραφικό Σημείωμα: