Έδρα Jean-Monnet

Έδρα Jean Monnet Νομικής Σχολής ΑΠΘ  με θέμα «Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην ΕΕ και Συγκριτικοί Νομικοί Πολιτισμοί».   

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Καθ. Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου

 

Η κ Χριστίνα Δεληγιάννη, καθηγήτρια  της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ΕΕ για τη δημιουργία έδρας Jean Monnet κατά την τριετία 2017-20  στη θεματική «Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην ΕΕ και Συγκριτικοί Νομικοί Πολιτισμοί». Η τιμητική αυτή διάκριση δίδεται με κριτήριο την αριστεία στη διδασκαλία με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της γνώσης γύρω από την ευρωπαϊκή ενοποίηση και τις ποικίλες εκφάνσεις και συνέπειές της. Στο πλαίσιο των έργων Jean Monnet όλες οι προτάσεις κρίνονται στη βάση την ακαδημαϊκή αξίας ακολουθώντας μία αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης από ανεξάρτητους κριτές.

Οι κάτοχοι των εδρών Jean Monnet μπορούν:

• να προωθούν τη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με την  Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών ενός ΑΕΙ.

• να διενεργούν, να παρακολουθούν και να επιβλέπουν ερευνητικές δραστηριότητες σε θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

• να καθοδηγούν και να συμβουλεύουν την επόμενη γενιά διδασκόντων και ερευνητών.
• να παρέχουν εξειδικευμένη καθοδήγηση σε μελλοντικούς επαγγελματίες σχετικά με θέματα ευρωπαϊκού δικαίου

Οι κάτοχοι των εδρών Jean Monnet, ενθαρρύνονται επίσης:

• να δημοσιεύουν συγγράμματα μέσω των εκδόσεων του πανεπιστημίου τους.

• να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις προβολής και ενημέρωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
• να διοργανώνουν εκδηλώσεις (διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, κ.λπ.) σε συνεργασία με φορείς χάραξης πολιτικής και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
• να δημιουργούν δίκτυα με άλλους πανεπιστημιακούς και ιδρύματα που στηρίζονται από τις δράσεις Jean Monnet

• να κάνουν χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και να δημοσιεύουν τις περιλήψεις, το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων τους, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

 Ενόψει παραπάνω η Έδρα Jean Monnet « Προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Συγκριτικοί Νομικοί Πολιτισμοί» που διευθύνει η καθηγήτρια κ. Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου θα επιδιώξει κατά την τριετή διάρκεια του προγράμματος (2017-2020)  να προάγει τη συγκριτική νομική έρευνα και διδασκαλία σε θέματα θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων της Έδρας περιλαμβάνονται τα εξής μαθήματα που διδάσκονται στην Νομική Σχολή ΑΠΘ:

 

Σε προπτυχιακό επίπεδο

• Συγκριτικό Δίκαιο και νομικοί πολιτισμοί

• Ευρωπαϊκό και Διεθνές Εργατικό Δίκαιο (Διαθεματικό σεμινάριο)

• Droit européen et comparé de la non-discrimination

 

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο

• Συγκριτικό Δίκαιο –Κοινωνικά Δικαιώματα και Δίκαιο μη διάκρισης στην Ευρώπη

• Droit Européen et Comparé du Travail: Aspect comparés et supranationaux du droit de la non-discrimination (στο πλαίσιο του Κοινού Γαλλο-Ελληνικού Μεταπτυχιακού της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και της Νομικής Σχολςή του Πανεπιστημίου της Τουλούζης I Capitole)

 

Εξάλλου εντός του τριετούς κύκλου του προγράμματος θα λάβουν χώρα με πρωτοβουλία της Έδρας οι παρακάτω επιστημονικές εκδηλώσεις ανοιχτού χαρακτήρα:

• Ημερίδα με θέμα «Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων και οι προοπτικές της Κοινωνικής Ευρώπης» (άνοιξη 2018)

• Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα « Η πολλαπλότητα των διεθνών και υπερεθνικών πηγών προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και ο διάλογος των δικαστών ( Φθινόπωρο 2018)

• Ενημερωτικές Συναντήσεις Jean Monnet με τη μορφή workshop για επίκαιρα θέματα ευρωπαϊκού και συγκριτικού κοινωνικού δικαίου

• Διαλέξεις διακεκριμένων καθηγητών συγκριτικού και ευρωπαϊκού κοινωνικού δικαίου

 

Θεσσαλονίκη  4/12/2017