Ανακοίνωση ΣΝΕΓ_μαθήματα ΧΕ αλλοδαπών φοιτητών

Προς
όλα τα Τμήματα του Α.Π.Θ.

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών-ητριών του Α.Π.Θ. για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018.
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 1051/77 όλοι οι αλλοδαποί φοιτητές-ήτριες των Τμημάτων του Α.Π.Θ. παρακολουθούν και διδάσκονται την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη στο Σ.Ν.Ε.Γ. σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών-ητριών σας.
 

 

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Από τη Γραμματεία του ΣΝΕΓ
τηλ. 99 7572