Εγγραφές διαγωνισθέντων στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ/κού έτους 2016-2017 προς συμπλήρωση του ποσοστού 12%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νομική Σχολή

 

Εγγραφές διαγωνισθέντων

στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ/κού έτους 2016-2017

προς συμπλήρωση του ποσοστού 12%

 

Ενημερώνονται οι παρακάτω διαγωνισθέντες των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδ. έτους 2016-2017

  • Τσαγανού Χρυσούλα
  • Ευαγγέλου Γεώργιος
  • Ιωσηφίδου Μαρία-Άννα
  • Τσιούρη Ιωάννα
  • Παναγιώτου Στυλιανός
  • Χατζηγιαννίδης Κωνσταντίνος

ότι κατ’ εφαρμογή της πρόβλεψης στο Ν. 4485/2017 μπορούν να προσέλθουν για την εγγραφή τους στο Α΄ εξάμηνο φοίτησης στη Νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο γραφείο Erasmus+  στο κτίριο της Σχολής, στον 3ο όροφο πίσω από την βιβλιοθήκη, 9.30 – 11.00 π. μ. και από την Παρασκευή, 29-09-2017 έως και την Παρασκευή, 06-10-2017.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Αν κάποιος ενδιαφερόμενος δεν δύναται να προσέλθει ο ίδιος για την εγγραφή του, πρέπει να χορηγήσει εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του, στο άτομο που θα πραγματοποιήσει την εγγραφή του στη Νομική. Οι σχετικές επικυρώσεις γίνονται στα ΚΕΠ ή στα αστυνομικά τμήματα της επικρατείας.

Όσοι από τους επιτυχόντες θεωρούν ότι ορισμένα μαθήματα από την φοίτησή τους στο τμήμα ή στην σχολή προέλευσης μπορούν να αντιστοιχηθούν με υπάρχοντα μαθήματα του προγράμματος σπουδών στη Νομική του Αριστοτελείου, παρακαλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής, εντός ενός (1) μηνός μετά την ημερομηνία εγγραφή τους. Θα πρέπει να συνυποβάλλουν απόσπασμα από τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει η ύλη και τα συγγράμματα των μαθημάτων στα οποία είχαν εξεταστεί καθώς και το πιστοποιητικό αναλυτικής τους βαθμολογίας.

 

 

Γραμματεία Νομικής

 29-09-2017