ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής στις εκλογές της 3ης Οκτωβρίου 2017, αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 5 παράγραφος 1 της ΥΑ 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ Β’ 3255), και

β) τον εκλογικό κατάλογο που απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών με την υπ’ αρ. πρωτ. 2087/26.09.2017

ορίζει τα παρακάτω:

α) ένα (1) εκλογικό τμήμα για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας,

β) την Αίθουσα Συνεδριάσεων (#319, 3ο όροφος) της Νομικής Σχολής ως κατάστημα ψηφοφορίας,

γ) όλοι οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο παραπάνω υπό (β) κατάστημα ψηφοφορίας (εξαιρούνται όσοι βρίσκονται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων),

δ) η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 έως 14:00,

ε) η αναγνώριση των εκλογέων γίνεται με βάση το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα τους, το οποίο οφείλουν να προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή.

 

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής

 

Επίκ. Καθηγητής Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης