Πρόγραμμα διδασκαλίας Γαλλικής Γλώσσας, χειμερινό εξάμηνο 2017-18

ΓΑΛΛΙΚΑ        

                               Τμήματα:                              

                                Φιλολογίας (Π)

                                Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής (Υ)

                                Αγγλικής Φιλολογίας (Ε)

                                Γερμανικής Φιλολογίας

                                Ιταλικής Φιλολογίας

                                Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ε)

                                Νομικής (Ε)

                                Θεολογίας (Υ)

                                Ποιμαντικής Κοιν.Θεολογίας (Υ)

                                Θεάτρου

                                Κινηματογράφου

                                Μουσικών Σπουδών

                                Εικαστικών Σπουδών

                                

                                                                                               

Α΄εξάμηνο:   Tετάρτη, ώρα 18.00 – 20.15  

                      αιθ. 112,  Παλιό κτίριο Φιλοσοφικής  Σχολής

Γ΄ εξάμηνο:  Τρίτη,  ώρα 18.30 - 20.45

                      αιθ. 112, Παλιό κτίριο Φιλοσοφικής  Σχολής

   

Η διδάσκουσα

Ελένη Γκίνου, PhD

ginoueleni@gmail.com

κιν.69.77.31.30.47      

 

Τα μαθήματα αρχίζουν Τρίτη  3 Οκτωβρίου 2017

΄Ωρες Συνεργασίας

Τρίτη 17.00-18.30

Πέμπτη 14.00-15.00 

Γραφείο 12, Ισόγειο

Θεολογικής  Σχολής