ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (JEAN MONNET) 2016-2017 ΣΕΠΤ