ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΟΑΤΑΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017-2018

Α. Π. Θ.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΟΑΤΑΠ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2017-2018