Προφορικές εξετάσεις στα μαθήματα 'Δίκαιο Περιβάλλοντος-Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο' και 'Υπαλληλικό Δίκαιο'

Θεσσαλονίκη,  28/8/2017

Ε Κ Τ Α Κ Τ Η      Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Α) Το μάθημα Δίκαιο Περιβάλλοντος-Χωροταξικό και Πολεοδομικό δίκαιο θα εξεταστεί μόνο με προφορικές εξετάσεις που θα γίνουν την Τετάρτη 13/9/2017 και ώρα  9.30 π.μ στο γραφείο του καθηγητή

Β) Το μάθημα Υπαλληλικό Δίκαιο -Δίκαιο θα εξεταστεί μόνο με προφορικές εξετάσεις που θα γίνουν την Τετάρτη 13/9/2017 και ώρα 6.00 μ.μ στο γραφείο του καθηγητή