Αλλαγή ώρας στις γραπτές εξετάσεις το μάθημα του 'Δημοσιονομικού Δικαίου'

Θεσσαλονίκη,  28/8/2017

Ε Κ Τ Α Κ Τ Η    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στο μάθημα Δημοσιονομικό Δίκαιο  οι γραπτές  εξετάσεις θα γίνουν την Τετάρτη 13/9/2017 και ώρα  5.00 μ.μ στην αίθουσα  8