Προφορικές εξετάσεις στα μαθήματα 'Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων' και 'Διοικητική Επιστήμη'

 Θεσσαλονίκη,  28/8/2017

Ε Κ Τ Α Κ Τ Η     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α) Το μάθημα  Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων θα εξεταστεί μόνο με προφορικές εξετάσεις που θα γίνουν την Πέμπτη 7/9/2017 και ώρα  9.00 π.μ στο γραφείο του καθηγητή.

Β) Το μάθημα Διοικητική Επιστήμη θα εξεταστεί μόνο με προφορικές εξετάσεις που θα γίνουν την Πέμπτη 7/9/2017 και ώρα 9.30 π.μ στο γραφείο του καθηγητή.