ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ(ΕΚΟ)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ(ΕΚΟ)

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το ΙΚΥ οι 11 φοιτητές  με τους ακόλουθους αριθμούς μητρώου:

Α.Ε.Μ.

56996

57150

57501

57569

57698

58084

58257

58663

58780

58827

58904

 έχουν επιλεγεί ως επιλαχόντες του προγράμματος υποτροφιών ΕΚΟ και θα  πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή του ΙΚΥ για να ενημερωθούν.  Επίσης πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία κατά τις ώρες 11.30 – 13.00 από 24/8/2017 έως και 5/9/2017 ώστε να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Θεσσαλονίκη 23/8/2017

Από τη γραμματεία Νομικής