Διευκρινίσεις των αποτελσμάτων των γραπτών εξετάσεων στα μαθήματα Εμπράγματο Δίκαιο (Β' Τμήμα), Σύνθεση Αστικού Δικαίου (Β' Τμήμα) και Δίκαιο της Δικαιοπραξίας (Β' Τμήμα)

Οι φοιτητές που επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους στα μαθήματα Εμπράγματο Δίκαιο (Β' Τμήμα), Σύνθεση Αστικού Δικαίου (Β' Τμήμα) και Δίκαιο της Δικαιοπραξίας (Β' Τμήμα) μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του κ.Κορνηλάκη (γρ. 413) την Τρίτη 18/7/2017 μεταξύ 12:00 και 14:00.