Διευκρινίσεις των αποτελεμάτων των γραπτών εξετάσεων στο μάθημα της Ποινικής Δικονομίας (Τμήμα Γ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                                   Τηλ. Γραμματείας: 2310 996489

541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                                                                         Φαξ: 2310 996494

ΑΡ. ΘΥΡΙΔΑΣ 171         

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ανακοινώνεται ότι ο καθηγητής Γ. Καλφέλης θα δώσει επεξηγήσεις για τα θέματα της εξέτασης στο μάθημα της Ποινικής Δικονομίας (Τμήμα Γ) την Παρασκευή 7/7  ώρα 13.00 στο Γραφείο του (γρ. 411,  4ος οροφος κτίριο Νομικής).