Διευκρινίσεις των αποτελεμάτων των γραπτών εξετάσεων στο μάθημα της Σύνθεσης Ποινικής Δικονομίας (Τμήμα Β) και της Ποινικής Δικονομίας (Τμήμα Α)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                                   Τηλ. Γραμματείας: 2310 996489

541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                                                                        Φαξ: 2310 996494

ΑΡ. ΘΥΡΙΔΑΣ 171         

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο καθηγητής Λ. Μαργαρίτης θα δώσει επεξηγήσεις για τα θέματα της εξέτασης στο μάθημα της Σύνθεσης Ποινικής Δικονομίας (Τμήμα Β) και της Ποινικής Δικονομίας (Τμήμα Α) την Παρασκευή 7/7 ώρα 18.00 στο Γραφείο του (γρ. 205,  2ος όροφος κτίριο Νομικής).