Διευκρινίσεις των αποτελεσμάτων στο μάθημα «Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο», τμήμα 3ο (Πε-Ω)

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ν Ο Μ Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Καθηγητής Αχ. Γ. Κουτσουράδης

Λέκτορας Απ. Δ. Τασίκας

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι φοιτητές που εξετάσθηκαν την περίοδο Ιουνίου 2017 στο μάθημα Δ’ εξαμήνου «Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο», τμήμα 3ο (Πε-Ω) και επιθυμούν να λάβουν διευκρινίσεις για τις λύσεις των θεμάτων, μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο των διδασκόντων (γρ. 409) την Τρίτη, 04 Ιουλίου 2017 και ώρα 09:30.

 

Οι διδάσκοντες