Διευκρινίσεις των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων στο μάθημα «Κληρονομικό Δίκαιο», τμήμα 1ο (Α-Λ)

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ν Ο Μ Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Λέκτορας Απ. Δ. Τασίκας

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Οι φοιτητές που εξετάσθηκαν την περίοδο Ιουνίου 2017 στο μάθημα ΣΤ’ εξαμήνου «Κληρονομικό Δίκαιο», τμήμα 1ο (Α-Λ) και επιθυμούν να λάβουν διευκρινίσεις για τις λύσεις των θεμάτων, μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του διδάσκοντος (γρ. 409) την Τρίτη, 04 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:30.

 

Ο διδάσκων