Εξηγήσεις για το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο αναφορικά με τις εξετάσεις στο μάθημα της Εμβάθυνσης,

Η κ. Καϊάφα θα δώσει εξηγήσεις για το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο αναφορικά με τις εξετάσεις στο μάθημα της Εμβάθυνσης, την Παρασκευή 30 Ιουνίου, ώρα 20:30 στο γραφείο 205 (2ος όροφος κτίριο Νομικής)