ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2016-2017 ΙΟΥΝ