Προφορικές εξετάσεις στο μάθημα 'Φορολογικό Δίκαιο'

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                    

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                                                                          Τομέας Δημοσίου Δικαίου

541 24  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                                              και Πολιτικής Επιστήμη

 

Θεσσαλονίκη 22/6/2017 

 

Ε Κ Τ Α Κ Τ Η   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Τα προφορικά του  μαθήματος «Φορολογικό Δίκαιο » θα πραγματοποιηθούν  την  Δευτέρα   3/7 2017 και Τρίτη  4/7/2017 και ώρα 9 π.μ.

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στα προφορικά  θα εξετάζονται την ημέρα που έχουν δηλώσει σύμφωνα με την σειρά που έχουν δηλώσει  στις λίστες που ακολουθούν συνημμένα  θα προσέλθουν στον Τομέα και επτά (7) άτομα θα εξετάζονται ανά τρία τέταρτα από τους διδάσκοντες.

 

Από τον Τομέα

Συνημμένα αρχεία: