Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2016

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο, αριθ. πρωτ. 24571/19-6-17,του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με τη Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2016.
Συνημμένα δύο (2).
 
Βασίλης Βόλκος
Προϊστάμενος
Τμήματος Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης
του Α.Π.Θ.
τηλ. 2310996765
φαξ. 2310996899
e-mail. vvolkos@ad.auth.gr