Προφορικές εξετάσεις στο μάθημα 'Πτωχευτικό Δίκαιο'

Προφορικά Πτωχευτικό Δίκαιο
Επίκουρος Καθηγητής Ν. Ελευθεριάδης