Εξεταστέα ύλη στο μάθημα 'Συνταγματικές Ελευθερίες'

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται:

α) το γενικό μέρος: θεωρία των δικαιωμάτων και ελευθεριών και

β) όλα τα δικαιώματα (άρθρα 2 και 4-25 Σ,
εκτός από: τα άρθρα 8, 17,18, 20, 24 και τα επιμέρους κοινωνικά δικαιώματα.

Προσοχή: η θεωρία των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι στην εξεταστέα ύλη)