Προφορικές εξετάσεις στο μάθημα 'Συνταγματικές Ελευθερίες', για όλα τα τμήματα