ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Α-ΚΑ)