Προφορικές εξετάσεις στο μάθημα «Ιστορία Βυζαντινού και Δυτικοευρωπαϊκού Δικαίου»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ          

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ,  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Ανακοινώνεται ότι, εκτός των γραπτών εξετάσεων στο μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων (ΕΛΕ 67) «Ιστορία Βυζαντινού και Δυτικοευρωπαϊκού Δικαίου» που θα διεξαχθούν σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα να εξετασθούν προφορικά στο γραφείο 401 του κτιρίου της Νομικής Σχολής την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 13.00 μ.μ.

 

Από τον Τομέα