Προφορικές εξετάσεις στο μάθημα 'Συγκριτικό Δίκαιο'

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ - Α.Π.Θ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι  ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

στο μάθημα περιορισμένης επιλογής ειδικών γνώσεων

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

θα  διεξαχθούν την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

και ώρα 11:00 π.μ.

στο γραφείο 412 (4ος όροφος κτιρίου Νομικής)

 

                                       Θεσσαλονίκη 31.5.2017