ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ

Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ υλοποιεί και φέτος το καλοκαίρι το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές της με την χρηματοδοτική στήριξη του ΕΣΠΑ. Η άσκηση θα διενεργηθεί αποκλειστικά στους φορείς που αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Erasmus της Σχολής μας (3ος όροφος, όπισθεν Βιβλιοθήκης), κανονικά συμπληρωμένη από τους επιλέξιμους φοιτητές, μέχρι και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, ώρα 16:00’ το αργότερο. Η άσκηση θα διενεργηθεί αποκλειστικά από την 1η Ιουλίου μέχρι και 31 Αυγούστου 2017, ήτοι θα διαρκέσει δυο πλήρεις συνεχόμενους μήνες (τον Ιούλιο και τον Αύγουστο). Φέτος προσφέρονται θέσεις άσκησης και στην Αθήνα.