Εξεταστέα ύλη στο μάθημα «Μεθοδολογία του δικαίου»

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: εξεταστέα ύλη στη «Μεθοδολογία του δικαίου»:

 

  • Η αναγκαιότητα της ερμηνείας του δικαίου
  • Η ερμηνεία εξειδικεύει τις εφαρμοστέες διατάξεις
  • Μέθοδοι ερμηνείας του δικαίου: από τον Savigny προς εμάς
  • Οι βασικές μέθοδοι ερμηνείας του δικαίου
  • Ερμηνεία στο ποινικό και στο φορολογικό δίκαιο
  • Επιχειρήματα γενικών αρχών και προεκτίμηση του εφαρμοστικού κανόνα
  • Ερμηνευτική κάλυψη κενών δικαίου
  • Ερμηνευτική άρση αντινομιών δικαίου

 

Στο εγχειρίδιο του Κώστα Σταμάτη, Μεθοδολογία του δικαίου. Θεμελίωση των νομικών κρίσεων (εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016), η παραπάνω ύλη περιέχεται στα κεφάλαια από το 4ο (τέταρτο) έως και το 11ο (ενδέκατο).

 

                                                                                                      Θεσσαλονίκη 11.04.2017