Μετάθεση του μαθήματος «Ιστορία του βυζαντινού και δυτικοευρωπαϊκού δικαίου»

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ «Ιστορία του βυζαντινού και δυτικοευρωπαϊκού δικαίου»

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 16ης Μαρτίοτυ 2017

 

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα της 16ης Μαρτίου 2017 θα διεξαχθεί εκτάκτως την Δευτέρα 13 του μηνός στο γραφείο της επίκ. καθ. Δάφνης Παπαδάτου ( 401).