Γραπτή εξέταση στο μάθημα «Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου»

Κώστας Σταμάτης, Ανδρέας Τάκης,

διδάσκοντες το μάθημα «Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

προς

τους πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής σχετικά με τη γραπτή εξέταση στο μάθημα

-------------------------------------

Αγαπητές/οί φοιτήτριες και φοιτητές,

Κατά τη διόρθωση των γραπτών που παραδόθηκαν στην εξέταση της 15ης Φεβρουαρίου, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα δυσάρεστο όσο και ανησυχητικό γεγονός.

Μεγάλος αριθμός όσων εξετάσθηκαν επέλεξε το θέμα “Κατά τί διαφέρει το θετό δίκαιο από την κοινωνική ηθική;”. Ατυχώς όμως, στη μέγιστη πλειονότητά τους, οι απαντήσεις υπέπεσαν στο ίδιο, σοβαρό και διπλό σφάλμα, και μάλιστα με τη χρήση ομοιόμορφων εκφράσεων, οι οποίες δεν υπάρχουν στο εγχειρίδιο του μαθήματος. Το σφάλμα συνίστατο, μεταξύ άλλων, στους εξής αβάσιμους ισχυρισμούς: α) ότι τάχα η «κοινωνική ηθική» –δηλαδή το πεδίο των αποκαλούμενων κοινωνικών ηθών– ενδιαφέρεται και για το εσωτερικό κίνητρο που ωθεί τους ανθρώπους να συμμορφώνονται προς τις επιταγές της. β) Ότι είναι τάχα αδύνατον «κανόνες κοινωνικής ηθικής» να αντιβαίνουν στην Ηθική. 

Η σχεδόν πανομοιότυπη αυτή απάντηση συγχέει πλήρως την καίρια διαφορά ανάμεσα στα «κοινωνικά ήθη» και στην Ηθική της αυτονομίας. Ακόμη χειρότερα δίνεται έτσι η εντύπωση ότι η επίμαχη απάντηση απέρρευσε από κάποια «λύση ευκολίας». Δηλαδή από την ανάγνωση ενός ψευδεπίγραφου κειμένου «σημειώσεων μαθήματος», γραμμένες εκ του προχείρου από κάποιο άγνωστο σ’ εμάς άτομο, εντελώς άσχετο τόσο προς τους διδάσκοντες όσο και προς το αντικείμενο του μαθήματος.

Εάν αυτό ευσταθεί, τότε κρίσιμες παρανοήσεις του συντάκτη παρόμοιου δήθεν  «βοηθήματος» αναπαράγονται σε εκατοντάδες γραπτά. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι και σε άλλα θέματα, που τέθηκαν στην ίδια γραπτή εξέταση, απαντήσεις φοιτητών και φοιτητριών ήταν ιδιαίτερα περιληπτικές και πάλι με μοτίβα ίδια μεταξύ τους. Επίπτωση του φαινομένου αυτού ήταν η αξιοσημείωτα χαμηλότερη επίδοση γραπτών σε σχέση με άλλες εξεταστικές περιόδους. Έτσι, η βαθμολόγησή τους έγινε με εξάντληση κάθε θεμιτού ορίου επιείκειας.

Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή του φοιτητικού κοινού στον κίνδυνο που αναλαμβάνουν όσοι προσφεύγουν σε τέτοιες αντιεπιστημονικές λύσεις «ευκολίας», από κακοχωνεμένες κι αυτοσχέδιες «σημειώσεις», με περιεχόμενο στρεβλό κι αντιπαιδαγωγικό. Οι υπογράφοντες αναγνωρίζουμε ως μόνο γνήσιο βοήθημα στο μάθημα «Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου» το ομώνυμο εγχειρίδιο, που διανέμεται δωρεάν, καρπός πολυετούς ενασχόλησης των συγγραφέων του με θεμελιακά ζητήματα στην επιστήμη του δικαίου.

 

Θεσσαλονίκη, 7 Μαρτίου 2017

Οι διδάσκοντες

Κώστας Σταμάτης, Ανδρέας Τάκης