Οδηγός Σπουδών

Καθώς προέκυψαν αλλαγές στο Πρόγραμμα Διδασκαλίας του έτους 2016/2017 για την επικαιροποιημένη εκδοχή του βλ. υπό
http://www.law.auth.gr/el/undergraduate_courses_1617